Category Archives: உலக செய்திகள்

ஹபீஸ் சயீத்தின் இயக்கத்தை அரசியல் கட்சியாக பதிவு செய்ய பாகிஸ்தான் தேர்தல் ஆணையம் மறுப்பு

அமெரிக்கா, இந்தியாவால் தேடப்படும் பயங்கரவாதியாக அறிவிக்கப்பட்டு உள்ள ஹபீஸ் சயீத் பாகிஸ்தானில்